03 – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đề ra các mục tiêu giảng dạy Tiếng Anh mới

http://skypeenglish-vn.com/
02 – Lợi thế của việc học Tiếng Anh từ nhỏ
November 13, 2017
skypeenglish-vn.com
04 – Vì sao học sinh Việt Nam chưa thể nói Tiếng Anh tốt?
November 13, 2017

03 – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đề ra các mục tiêu giảng dạy Tiếng Anh mới

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu rằng sách giáo khoa Tiếng Anh phục vụ giảng dạy sẽ là sách giáo khoa được chọn và điểu chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam thay vì sách Việt Nam tự biên soạn.

Ô ng Nhạ cho rằng việc áp dụng đề án và thực hiện mục tiêu giảng dạy cần phải được sắp đặt theo hướng khả thi và cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Mai Hữu, trưởng ban đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”, ngành giáo dục sẽ tập trung cải thiện chất lượng dạy và học ngoại ngữ căn cứ theo khung đề án 7 năm (học sinh học ngoại ngữ từ lớp 6 đến 12).

parallax background

Việt Nam sẽ thực hiện đề án dạy Tiếng Anh cho giáo dục phổ cập, trong đó 100% học sinh lớp ba, 70% học sinh lớp 6 và 60% học sinh lớp 10 sẽ được học chương trình mới (hệ Tiếng Anh 10 năm). Bộ Giáo dục trông đợi đề án sẽ được áp dụng rộng rãi trong giáo dục phổ thông.

 

Đối với bậc giáo dục cao hơn, Việt Nam hy vong đến trước năm 2020, 60% học sinh trung cấp, 100% sinh viên cao đẳng và trước năm 2025, 90% trường trung cấp có thể đạt bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Đối với sinh viên đại học không theo chuyên ngành ngoại ngữ, 70% sinh viên đến năm 2020 và 100% sinh viên vào năm 2025 phải đạt bậc 3 trên khung năng lực 6 bậc khi ra trường.

parallax background

Sách giáo khoa Tiếng Anh sẽ được nhập từ nước ngoài và điểu chỉnh cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Sách cho bậc học cao đẳng và đại học sẽ là tài liệu chuẩn. Ông Nhạ cũng nói rằng: “Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ thứ hai ở Việt Nam”, đây là mục tiêu của ngành giáo dục.

 

Người Singapore đã mất 40 năm, từ ngày cố thủ tướng Lý Quang Diệu ủng hộ quan điểm đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, người dân phải có được khả năng vận dụng Tiếng Anh mức trung bình.

Bất cứ khi nào bạn muốn tư vấn về các khóa học Tiếng Anh qua Skype cho con bạn cùng giảng viên bản ngữ, vui lòng gọi hay gửi email cho nhân viên chúng tôi tại mục Liên lạc của trang Web.

Ngày 14 tháng 11 năm 2017


SkypeEnglish-VN