06 – Chuyến lữ hành mang tên ‘học Anh ngữ’

skype english vietnam
05 – SkypeEnglish-VN chào mừng năm mới!
January 24, 2018

06 – Chuyến lữ hành mang tên ‘học Anh ngữ’

Learning English as a Voyage

I didn’t invent social media I just know how to maximize its potential to make you look good!

By MICK BOGO

Bạn có thích đi du lịch không?     

            Bạn thích đi du lịch không? Đến một nơi nào đó thật xa? Thật lòng là, khi tôi chuẩn bị cho chuyến đi xa, vợ tôi luôn đứng ra chịu trách nhiệm. Việc lớn nhất của tôi có chăng chỉ là đóng cái vali nhỏ lại, đem ra hành lang rồi nói – tất cả đã xong. Lần nào cũng vậy, gia đình nhỏ của tôi cũng cần chuẩn bị trước ít ngày. Mua vé, kiểm tra hộ chiếu, và chiếc vali là những công tác thường lệ. Sau đó, một danh sách lỉnh kỉnh những thứ cần mang theo, tất nhiên có thức ăn, v.v … Một khi chuẩn bị xong, chúng tôi liền đưa vào vali, kiểm hộ chiếu một lần nữa trước khi rời căn nhà nhỏ và lên đường. 

Học ngoại ngữ      

            Học ngoại ngữ cũng giống như vậy, chính xác là học Tiếng Anh. Bước 1 – chuẩn bị gồm sắp xếp, kiểm tra mọi thứ và cuối cùng mới lên đường. ‘Chuẩn bị kỹ là bạn đã nắm chắc 50%’, còn một câu nói nổi tiếng khác của Benjamin Franklin: ‘Thất bại trong chuẩn bị là bạn đang chuẩn bị thất bại“. Chuyến đi nào cũng dài. Học Tiếng Anh cũng vậy, đó cũng sẽ là cuộc hành trình của bạn. Sau chuyến đi, điểm đến bạn luôn mong ngóng đã ở trước mắt – sự lưu loát trong Anh ngữ. Tuy nhiên, những bước đệm trước cuộc hành trình không dễ dàng, chúng gồm có mở rộng vốn từ, lý luận bằng Tiếng Anh chứ không phải bằng tiếng mẹ đẻ, v.v… Thoạt nhìn có thể dễ nhưng không. Động lực chính là chìa khóa, nếu mất đi chúng ta chỉ có thể bỏ cuộc.     

           Lúc nào chúng ta cần hoàn thành một công việc, cần phải có kỹ năng, ta cần hoàn thiện chúng, lặp lại và biến chúng thành thói quen. Động lực lại là then chốt, nó truyền năng lượng cho chúng ta học tập liên tục và hoàn thiện kỹ năng mỗi ngày. Tự học là cách khó nhất đặc biệt với ngoại ngữ. Cách nhanh nhất gồm rèn luyện cùng giảng viên Anh ngữ.

Tôi đã và đang học ngoại ngữ cùng một người thầy, đơn giản vì tôi muốn nâng cao trình độ, nói cách khác, tôi muốn sử dụng Anh ngữ như tiếng mẹ đẻ. Sự thật là Tiếng Anh ảnh hưởng sâu sắc trong thế kỷ 21. Một người được thăng chức, được cấp hộ chiếu đến các quốc gia nói Tiếng Anh. Sao tôi có thể quên được giáo dục chính quyền cũng dạy Tiếng Anh, bằng Thạc Sĩ hay cả Tiến Sĩ chứ?           

Tôi luôn ngạc nhiên về số lượng và tốc độ trẻ em tiếp thu ngoại ngữ. Hơn nữa, không chỉ một ngoại ngữ, chúng có thể học vài thứ tiếng cùng lúc. Sự thật là, trẻ con, chưa từng nghe đến quy tắc văn phạm, bất kể việc chúng không có nhiều kiến thức, lại học rất tốt nhiều ngôn ngữ. Bạn biết đấy, tôi học hỏi rất nhiều chỉ bằng việc quan sát con cái, nó gần hai tuổi rồi. Nhịp độ và bước tiến con tôi đạt được khi học tiếng mẹ đẻ luôn làm tôi phấn khích. Với con trẻ, chúng học tập rất nhanh từ cha mẹ, người lớn tuổi hơn. Điều đặc biệt là – chúng ta cũng học tập nhiều điều từ chúng.

Ai quan sát kỹ sẽ nhận thấy ngay trẻ em học tốt nhất, dễ dàng nhất khi chơi. Tôi hỏi mình, tại sao mình không bắt chước được? Mình không thích chịu áp lực – Vì tôi phải làm nó. Khi tôi vấp phải tâm lý, tôi không thể học tập được. Bây giờ tôi nhận ra, chìa khóa là giữ động lực. Trong lúc tìm hiểu đề tài này, tôi nhận thấy trẻ nhỏ cần khoảng 5 năm để nói lưu loát Anh ngữ và thành thạo trong nhiều tình huống.

 

Học trực tuyến

Học trực tuyến là trào lưu và tương lai của việc học. Công nghệ tân tiến nhất là nền tảng nhưng cũng tìm tàng rủi ro nếu không đưa ra giới hạn cho trẻ nhỏ. Xem hoạt hình theo chủ đề bằng Tiếng Anh là ví dụ. Phải nhấn mạnh rằng, động lực lớn nhất cho các con tôi là học tập với sự giúp đỡ của giảng viên bản xứ. Những giáo viên này sẽ vẽ ra đường học tập trong tâm trí trẻ, phù hợp giúp trẻ không vấp phải các cạm bẫy khi học. Sau cùng, việc còn lại của bé là học Tiếng Anh chuẩn. Sự tận tâm của giáo viên là quan trọng vì người đó sẽ dắt tay cháu và được trông cậy trong công tác của mình. 

Viết bởi Mick Bogo

SkypeEnglish-VN.com

English version

06 – Learning English as a Voyage

Do you like travelling?

        Do you like travelling? I mean, even if it’s not some far away place? Let’s be honest, when I’m getting ready for the journey my wife tends to be in charge of that for the most part. My ”grand input” in this case is to somehow close down ”that tiny suitcase”, take it to the corridor and simply say – it’s all done. Every time we need to get ready our preparation starts some days ahead of time. Taking tickets, checking the passports, and a suitcase are the most common steps to do. Then, there’s a list of all those things we intend to take with us, it includes some food, etc.. Once the preparations are over we start packing the suitcase. Once again, we check our passports before we leave the apartment. Finally, when all is done – we hit the road.  

Studying languages

Studying languages is so similar, well it’s the case with English to be more precise. Step one – preparation including the packing, checking things and finally the trip itself. ”Well done preparation basically covers 50% of everything”, said a wise man long time ago. Speaking of sayings here’s one more: “By failing to prepare, you are preparing to fail.”

― by Benjamin Franklin. Any journey lasts for some time. So is the case with learning English, it’s a journey as well.  Once we get there, the long-awaited destination is at hand – becoming fluent in English. However, all those steps before the journey itself are not that easy and include the vocab expansion, reasoning in English instead of in our own native language, etc… All these steps seem easy, but they actually aren’t. Learning English as a voyage is simply the way to get there. Our motivation is the key element, in case we lack it we’d be better off to simply quit the journey altogether

Every single time we intend to finalize our job we need a set of skills, we need to master them, repeat them and turned in our own daily routine. Once again, the motivation is the key, it can inspire us to start studying English in the first place and keep learning and mastering the language skills every day. Learning alone is the most difficult way of learning anything but in particular a foreign language. The quickest method includes studying with your English language tutor.

I’ve been studying with my tutor before and I still do, simply because I want to reach the advanced level, in other words, I want to use English in the same way as my own native language. The simple fact is Englih matters so much in the 21st century. One can get promoted at work, or move abroad in the English speaking country. By no means should I forget the formal education offered at foreign universities, the master degree preps as well as PhD courses?

There’s something that never fails to surprise me, the mere volume and speed the young children are capable to absorb the foreign language. Whats more, not just one language, they can learn even few languages at the same time. The fact is, kids, have never heard of any grammar rules, yet in spite of their ”lack of knowledge,” they seem to be so good at learning languages. You know, I’ve learned so much by simply observing my own kid, he’s almost two now. The pace and initial steps he makes in learning his own native language never fail to amaze me. For kids, the most rapid way to learn the language with their parents, or from other older people. The best part is – we can learn some things from them as well.

A careful observer would have noticed right away that kids learn the best and easiest when they play and through various games. I said to myself, why couldn’t I do the same? I didn’t want to feel any pressure – because I simply have to do it. When I was under any sort of pressure I wasn’t able to learn anything, it felt just so hard. Now I know better, the key is to stay motivated all the way. While I was trying to figure out this topic I realized that young children need some 5 years to become fluent in English and become skilled in using the foreign language in any given situation.

Online studying

Online studying is the presence and the future of learning. The latest technologies could be an asset but could do much harm as well without in advance set limits for kids. Watching thematic cartoons in English is a good example. Then again, the biggest motivation of all for my kid is to study with its own native level speaking or a native born English tutor. As native speakers they can imply guide my child along the learning path that fits best it’s needed by making sure to avoid all those common language learning traps. After all, the kid will learn to speak the ”proper English.” It is essential for a tutor to be well focused since he/she guides the kid and is expected to provide the overall follow-up.

Mick Bogo

Skypeenglish-VN.com