Category Blog

Blog – Skype English Vietnam

Tự giới thiệu

fairy-tale

Self-Introduction (Part I) Bài 01: Tự giới thiệu (Phần I) Bài 01: Học cách giới thiệu bản thân.Học tiếng Anh thật vui cùng giáo viên! Step 1 (Bước 1) Khi bạn giới thiệu bản thân bạn, hãy nói: Nice to…

Thứ tự tính từ trong tiếng Anh

learning english

Thứ tự tính từ trong tiếng Anh là thứ mà học viên phát hiện ra khi họ cần sử dụng nhiều hơn một tính từ để mô tả sự vật, địa điểm, con người hoặc tình huống. Hãy lấy ví…

Phát âm ngôn ngữ tiếng Anh

Phát âm ngôn ngữ tiếng Anh

Phát âm tiếng Anh là một trong số các yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ tiếng Anh, bên cạnh khả năng nói, nghe và viết. Là một kỹ năng rất cơ bản, có lẽ đây là kỹ năng cần…