Học Thử Free

Lợi ích của buổi học thử MIỄN PHÍ:

  1. Trải nghiệm học 1 kèm 1 online với giáo viên của trung tâm
  2. Kiểm trả trình độ tiếng Anh hiện tại
  3. Nhận được đánh giá, nhận xét của giáo viên
  4. Buổi học thử miễn phí 30 phút

Hỗ trợ trực tuyến

 
HỌC THỬ FREE