Tiếng Anh Thương Mại

Tiếng Anh Thương Mại là khóa học dành cho các học viên đã có nền tảng tiếng anh và làm việc trong môi trường thương mại hoặc công ty.

Khóa học ngày tập trung phát triển các kỹ năng cốt lõi cần thiết trong môi trường kinh doanh. Market Leader cập nhật và phản ánh các thay đổi của nền kinh tế thế giới và đem đến các tình huống thực tế và nội dung được trích từ báo The Financial Times.

business-meeting
01 - Market Leader - Elementary

Trình độ Sơ cấp

Học viên sẽ đạt các kỹ năng sau khóa học:

✅ Giới thiệu bản thân
✅ Sắp xếp và kiểm tra đặt chỗ
✅ Giới thiệu về sản phẩm
✅ Bắt đầu bài thuyết trình
✅ Kỹ năng phỏng vấn bằng tiếng Anh
✅ Xác định vấn đề và đề ra hành động

Trình độ Tiền trung cấp

Học viên sẽ đạt các kỹ năng sau khóa học:

✅ Trả lời điện thoại và đàm phán hợp đồng
✅ Thương lượng và thỏa thuận
✅ Giới thiệu về công ty
✅ Tham gia hội thảo, cuộc họp
✅ Tham dự các cuộc họp
✅ Thương lượng với các tình huống xung đột

02 - Market Leader - Pre Intermediate
03 - Market Leader - Intermediate

Trình độ Trung cấp

Học viên sẽ đạt các kỹ năng sau khóa học:

✅ Diễn đạt ý kiến trong các cuộc họp
✅ Giới thiệu và thiết lập các mối quan hệ
✅ Xử lý số liệu (tính toán)
✅ Điều hành hội nghị
✅ Khiếu nại qua điện thoại
✅ Đưa ra quyết định
✅ Kỹ thuật trình bày

Trình độ Tiền trung cấp

Học viên sẽ đạt các kỹ năng sau khóa học:

✅ Xử lý sự cố truyền thông
✅ Brainstorming
✅ Xử lý tình huống khó
✅ Lắng nghe chủ động
✅ Giải quyết xung đột
✅ Hỏi đáp nâng cao
✅ Trao đổi qua điện thoại với khách hàng và thu thập thông tin chính xác

04 - Market Leader - Upper Intermediate
05 - Market Leader - Advanced

Trình độ Nâng cao

Học viên sẽ đạt các kỹ năng sau khóa học:

✅ Trả lời văn bản, thư trang trọng
✅ Trao đổi thông tin và xác nhận thông tin qua điện thoại
✅ Viết báo báo, bố cục và cấu trúc
✅ Viết email hoàn chỉnh
✅ Chủ trình cuộc họp
✅ Viết biên bản họp
✅ Thuyết trình về hiệu quả tài chính
✅ Viết hợp đồng các điều khoản
✅ Trình bày thông tin bằng các bài viết trên trang điện tử
✅ Tóm tắt hội nghị đa quốc gia
✅ Hội nghị truyền hình