Nội quy SkypeEnglish-VN

  1. Nếu học viên vào Skype trễ 10 phút, không báo trước, buổi học được xem đã hoàn thành và vẫn phải trả tiền
  2. Ngược lại, giáo viên trễ 10 phút, học viên có thể hủy buổi học hôm đó. Trường hợp này, giáo viên chịu trách nhiệm. Học viên sẽ được bồi thường thêm một buổi, bên cạnh buổi học đã đăng ký.

Lưu ý: Giáo viên và học viên có thể thỏa thuận sắp xếp thời gian và tiếp tục học sau khi trễ 10 phút, lớp sẽ học bình thường theo gói đã mua.

  1. Nếu bạn trễ học với bất kỳ lý do nào mà không báo trước, giáo viên sẽ hủy buổi học và buổi đó được xem là đã hoàn thành, tính phí.
  2. Ngược lại, giáo viên vắng buổi dạy mà không báo trước lý do, giáo viên đó sẽ chịu trách nhiệm. Học viên sẽ được dạy bù 1 bài, bên cạnh gói học đã đóng phí.

Lưu ý: Nếu cả học viên và giáo viên đồng thuận hủy lớp hôm đó, hai bên phải thông báo SkypeEnglish-VN ít nhất 3 tiếng trước giờ học.

Gói cơ bản gồm 10 bài học. Gói chuẩn gồm 30 bài. Nếu bạn muốn ngưng gói học hiện tại, bạn sẽ được hoàn tiền tương ứng những bài chưa học.

Thay đổi thời lượng học (30, 45 và 60 phút) có thể được thực hiện khi gói học hiện tại kết thúc, không phải trong gói học hiện thời. Chúng tôi làm như vậy để tránh sai sót trong thanh toán học phí.

Học viên sẽ đạt kết quả tốt nhất nếu học 2 hoặc 3 lần mỗi tuần.

Họ không được học cùng bạn. Cha mẹ của bé có thể theo dõi trong quá trình học nếu bé còn quá nhỏ và cần nâng đỡ.

Bài học thử kéo dài 30 phút. 30 phút này bạn được học miễn phí, giúp chúng tôi đánh giá sơ năng lực Anh ngữ của bạn và tìm hiểu nhu cầu. Tài liệu cũng được chọn ra dựa trên đánh giá sau buổi học.