Skype English Vietnam cung cấp sách tiếng Anh miễn phí cho học viên và các tài nguyên khác để học tiếng Anh.

english_w

Mở biểu mẫu đăng ký và đăng ký một trong các tùy chọn sau.

👉  Sách tiếng Anh miễn phí cho học viên
 
👉  Đăng ký làm Đại lý bán hàng
 
👉  Học tiếng Anh trực tuyến miễn phí

Chúng tôi cung cấp miễn phí các tài liệu sau để hỗ trợ bạn học tiếng Anh.

Bạn có thể tải xuống các bài học và students books miễn phí bằng tiếng Anh sau đây:

✔  Student Books – Giao tiếp
✔  Khoá học Giao tiếp – Video
✔  IELTS – Student books
✔  Tiếng Anh Thương mại – Khóa học Video của BBC
✔  Trẻ em – Hội thoại và Video
✔  Sách thiếu nhi – Đọc và từ vựng

kids-

Chúng tôi muốn hỗ trợ những sinh viên không đủ khả năng học tiếng Anh.

Nhận những bài học tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho mỗi người bạn mà bạn giới thiệu đến học tiếng Anh với Skype English Vietnam. Bạn bè của bạn cần đăng ký chính thức và thanh toán cho khóa học của họ trước khi bạn đủ điều kiện nhận các bài học miễn phí của mình.

Nhận các bài học tiếng Anh miễn phí sau:

Giới thiệu 1 người bạn và nhận 3 buổi học miễn phí với giáo viên Philippines.

Giới thiệu 2 người bạn và nhận 6 buổi học miễn phí với giáo viên Philippines.

Giới thiệu 3 người bạn và nhận 9 buổi học miễn phí với giáo viên Philippines

Trong trường hợp bạn muốn đăng ký làm Đại lý bán hàng, hợp tác với chúng tôi và tìm kiếm học viên mới để kiếm tiền hoa hồng của bạn, vui lòng điền vào biểu mẫu này.

Chúng tôi khuyến khích giáo viên Việt Nam và hiệu trưởng các trường đăng ký làm Đại lý bán hàng.

Chỉ những ứng viên nghiêm túc và là người lớn mới được xem xét.

Tìm hiểu các khóa học trực tuyến của chúng tôi tại đây: