Trả phí khóa học

Tin tức - Newsletter

Đăng ký bên dưới để nhận được cập nhật, tài liệu học miễn phí từng tháng và tin tức từ skypeenglish-vn.comBước 1 Liên hệ chúng tôi qua điện thoại 0336884586 hoặc qua email info@skypeenglish-vn.com yen@skypeenglish-vn.com

Bước 2 Xác nhận thông tin thanh toán qua trợ lý của chúng tôi qua điện thoại hoặc mail, tiến hành trả phí qua PayPal. Nhấp vào Đây và làm theo hướng dẫn để mở tài khoản PayPal của bạn nếu bạn chưa từng sử dụng.

Bước 3 Chúng tôi sẽ xác nhận thanh toán thành công qua mail

Bước 4 Giáo viên được chọn sẽ chủ động liên hệ bạn qua Skype và bạn có thể bắt đầu học Tiếng Anh theo lịch đã xếp. Thông tin học phí

PAYPAL là cách đơn giản nhất để biết cách chi trả học phí.

Hãy xem video hướng dẫn chi tiết.

Bạn có thể mở mở một tài khoản mới nhanh chóng và sở hữu các gói học qua Skype cho mình.


Lưu ý:

Vui lòng liên hệ chúng tôi qua điện thoại hoặc email trước khi gói bài học đầu tiên kết thúc để gia hạn hay trả tiền cho gói mới. Chúng tôi có thể liên hệ bạn trước để biết về việc mua gói học tiếp theo Có bạn lựa chọn cho các gói học: 30 phút, 45 phút và 60 phút