Về Tiếng Anh

Tin tức - Newsletter

Đăng ký bên dưới để nhận được cập nhật, tài liệu học miễn phí từng tháng và tin tức từ skypeenglish-vn.com

 
 

Về Tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên được nói ở thời kỳ đầu Trung cổ Anh Quốc, nay là ngôn ngữ được dùng rộng rãi trên thế giới. Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai được học nhiều nhất, ngôn ngữ chính hay một trong nhiều ngôn ngữ chính tại 60 quốc gia và lãnh thổ. Tiếng Anh được phổ cập dưới dạng ngôn ngữ thứ hai nhiều hơn cả Tiếng Anh người bản xứ.

 

Tiếng Anh được nói nhiều nhất ở Anh Quốc, Mỹ, Canada, Úc, Ireland và New Zealand, Caribbean, Châu Phi và Nam Á. Đây còn là ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc. Liên Minh Châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế khu vực và thế giới. Tiếng Anh được nói ở nhiều nơi nhất, chiếm ít nhất 70% hệ ngôn ngữ Ấn-Âu. Tiếng Anh có số lượng từ rất lớn, để đếm hết gần như không thể.

 

Vốn từ Tiếng Anh ảnh hưởng rất lớn từ Tiếng Pháp, Đức và Latin. Nhờ ảnh hưởng của Vương Triều Anh, Tiếng Anh hiện đại đã được phổ cập từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20. Các phương tiện in ấn và điện tử, thêm vào đó là sự trỗi dậy của thế lực toàn cầu Hoa Kỳ, Tiếng Anh là ngôn ngữ tranh luận quốc tế và là ngôn ngữ thứ hai tại nhiều vùng lãnh thổ ở khía cạnh chuyên môn khoa học, hướng dẫn và luật pháp.

Dấu nhấn, giai điệu trong Tiếng Anh

Dấu nhấn đóng vai trò rất quan trọng. Có những âm tiết phải được nhấn, còn lại thì không. Dấu nhấn kết hợp thời lượng, cường độ, nguyên âm và đôi khi cả cao độ. Âm tiết được nhấn được phát ra dài và to rõ hơn âm tiết không nhấn và các nguyên âm tại âm tiết không có nhấn thường được gia giảm và ngược lại. Một số từ, chủ yếu các từ chức năng và các động từ khiếm khuyết như ‘can’, mang cả  hình thái yếu và mạnh khi phát âm tùy theo vị trí trong câu của nó có cần nhấn hay không.

Tiếng Anh giàu có về mặt ngôn từ, hàm chứa nhiều đồng nghĩa hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Có những từ về hình thức có ngữ nghĩa tương đương nhưng trong thực tế lại có sắc thái hơi khác, cần phải sử dụng hợp lý nếu người nói muốn chuyển tải chính xác thông điệp của mình. Ước tính Tiếng Anh có khoảng 170.000 từ, hay 220.000 từ nếu cộng cả những từ cổ. ước lượng này dựa trên bản đầy đủ từ điển Oxford năm 1989. Hơn một nửa trong số này là danh từ, 1/4 là tính từ và 1/7 là động từ. Cũng có ước lượng cho rằng Tiếng Anh có khoảng 1 triệu từ, nhưng nó bao gồm tên Latin, thuật ngữ khoa học, tiền tố và hậu tố từ, tiếng lóng, từ ngoài Tiếng Anh được dùng hạn chế và tên viết tắt.

Do tính chất ngôn ngữ quốc tế, Tiếng Anh linh hoạt trong việc mượn tiếng nước ngoài từ rất nhiều nguồn. Tiếng Anh không chỉ hình thành từ mới từ cái đã có mà còn vay mượn từ vựng từ các ngôn ngữ khác. Công cuộc vay mượn từ cũng được nhiều quốc gia áp dụng cho ngôn ngữ của họ, nhưng Tiếng Anh mang đặc tính mở, dễ dàng tiếp nhận tiếng nước ngoài từ hơn 1000 năm ay. Trẻ em học từ trước tiên, nhất là từ liên quan ngữ pháp chiếm số đông khi chúng ta viết và giao tiếp sau này, chúng đều thừa hưởng từ thời kỳ đầu khi ngôn ngữ này mới phát triển.